Общинска избирателна комисия Джебел


РЕШЕНИЕ
№ 67
Джебел, 11.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на хартиени образци на протоколи за кмет на община Джебел, за общински съветници и кметове на кметства

          

            В изпълнение на писмо с Изх.№МИ-14-740 /10.10.2019 r. Решение №993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия-Джебел:

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на Община Джебел (приложение №1, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община  Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на Община  Джебел (приложение №2, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община  Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за общински съветници в Община Джебел (приложение №3, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община  Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за общински съветници в Община Джебел (приложение №4, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община  Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Великденче, Община  Джебел (приложение №5, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община  Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Великденче,  , Община  Джебел (приложение №6, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Воденичарско, Община Джебел (приложение №7, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Воденичарско, Община Джебел (приложение №8, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Вълкович , Община Джебел (приложение №9, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Вълкович, Община Джебел (приложение №10, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство Ген.Гешево, Община Джебел (приложение №11, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство Ген.Гешево, Община Джебел (приложение №12, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Добринци, Община  Джебел (приложение №13, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Добринци, Община Джебел (приложение №14, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Душинково, Община Джебел (приложение №15, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Душинково, Община Джебел (приложение №16, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Желъдово, Община Джебел (приложение №17, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Желъдово, Община Джебел (приложение №18, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Илийско, Община Джебел (приложение №19, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Илийско, Община Джебел (приложение №20, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Казаците, Община Джебел (приложение №21, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Казаците, Община Джебел (приложение №22, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.  

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Козица, Община Джебел (приложение №23, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Козица, Община Джебел (приложение №24, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Лебед, Община Джебел (приложение №25, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Лебед, Община Джебел (приложение №26, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Мишевско, Община Джебел (приложение №27, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Мишевско, Община Джебел (приложение №28, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Мрежичко, Община Джебел (приложение №29, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Мрежичко, Община Джебел (приложение №30, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Папрат, Община Джебел (приложение №31, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК  за кмет на кметство с.Папрат, Община Джебел (приложение №32, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Плазище, Община Джебел (приложение №33, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК  за кмет на кметство с.Плазище, Община Джебел (приложение №34, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Подвръх, Община Джебел (приложение №35, неразделна част от настоящото решение в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК  за кмет на кметство с.Подвръх, Община Джебел (приложение №36, неразделна част от настоящото решение в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Полянец , Община Джебел (приложение №37, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Полянец, Община Джебел (приложение №38, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Ридино, Община Джебел (приложение №39, неразделна част от настоящото решение в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Ридино, Община Джебел (приложение №40, неразделна част от настоящото решение в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Рогозари, Община Джебел (приложение №41, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК  за кмет на кметство с.Рогозари, Община Джебел (приложение №42, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен  образец на протокол за кмет на кметство с.Рогозче, Община Джебел (приложение №43, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протоколна ОИК за кмет на кметство с.Рогозче, Община Джебел (приложение №44, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен  образец на протокол за кмет на кметство с.Слънчоглед, Община Джебел (приложение №45, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протоколна ОИК за кмет на кметство с.Слънчоглед, Община Джебел (приложение №46, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Сипец , Община Джебел (приложение №47, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Сипец   , Община Джебел (приложение №48, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство  с.Телчарка, Община Джебел (приложение №49, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Телчарка, Община Джебел (приложение №50, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г.

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Търновци, Община Джебел (приложение №51, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство  с.Търновци, Община Джебел (приложение №52, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Тютюнче,Община Джебел (приложение №53, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Тютюнче,Община Джебел (приложение №54, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Устрен, Община Джебел (приложение №55, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Устрен, Община Джебел (приложение №56, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 

 ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство с.Църквица, Община Джебел (приложение №57, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Църквица, Община Джебел (приложение №58, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство  с.Щерна, Община Джебел (приложение №59, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Щерна, Община Джебел (приложение №60, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство  с.Ямино, Община Джебел (приложение №61, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Ямино, Община Джебел (приложение №62, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен секционен образец на протокол за кмет на кметство  с. Припек, Община Джебел (приложение №63, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

ОДОБРЯВА хартиен образец на протокол на ОИК за кмет на кметство с.Припек, Община Джебел (приложение №64, неразделна част от настоящото решение) в изборите за общински съветници и кметове в Община Джебел на 27 октомври 2019 г. 

 

 

Приложения от №1 до №64 представляват неразделна част от протокола и не се обявяват. 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ангелина Хаджиева

Секретар: Ергин Юсеин

* Публикувано на 11.10.2019 г.   в  17:40 часа    

 

 

Общинска избирателна комисия Джебел

ОБРАЗЦИ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА  МЕСТНИ ИЗБОРИ  НАСРОЧЕНИ  НА  27.10.2019 ГОДИНА

За  КМЕТ НА ОБЩИНА – КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ - ОИК и СИК 

За ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ - ОИК и СИК

 • ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:

Кметство

Образец на протокол на ОИК и СИК

1.

с.Великденче

ОИК И СИК

2.

с.Воденичарско

ОИК и СИК

3.

с.Вълкович

ОИК и СИК

 

4.

с.Ген.Гешево

ОИК и СИК

 

5.

с.Добринци

ОИК и СИК

 

6.

с.Душинково

ОИК и СИК

7.

с.Желъдово

ОИК и СИК

8.

с.Илийско

ОИК и СИК

9.

с.Казаците

ОИК и СИК

10.

с.Козица

ОИК и СИК

11.

с.Лебед

ОИК и СИК

12.

с.Мишевско

ОИК и СИК

13.

с.Мрежичко

ОИК и СИК

14.

с.Папрат

ОИК и СИК

15.

с.Плазище

ОИК и СИК

16.

с.Подвръх

ОИК и СИК

17.

с.Полянец

ОИК и СИК

18.

с.Ридино

ОИК и СИК

19.

с.Рогозари

ОИК и СИК

20.

с.Рогозче

ОИК и СИК

21.

с.Слънчоглед

ОИК и СИК

22.

с.Сипец

ОИК и СИК

23.

с.Телчарка

ОИК и СИК

24.

с.Търновци

ОИК и СИК

25.

с.Тютюнче

ОИК и СИК

26.

с.Устрен

ОИК и СИК

27.

с.Църквица

ОИК и СИК

28.

с.Щерна

ОИК и СИК

29.

с.Ямино

ОИК и СИК

30.

с.Припек

ОИК и СИК

 

 

Председател: Ангелина Миткова Хаджиева

Секретар: Ергин Шевкет Юсеин

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 141 / 14.11.2019

  относно: Предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на общинска администрация

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа

 • № 139 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решение № 136-МИ от 28.10.2019г.

всички решения