Общинска избирателна комисия Джебел


РЕШЕНИЕ
№ 135
Джебел, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за общински съветници при община Джебел и разпределение на мандатите.

Приложение № 93-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Джебел

област Кърджали

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

Двадесет и девет                                                         29

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019г., в 20:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е /сто петдесет и два/ 152 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: Няма

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

Двадесет и девет                                                                         29

                             с думи                                                                 с цифри

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Ном. на бюл.

Наименование на партия или коалиция

Брой мандати

с думи

с цифри

43

ПП ГЕРБ

ШЕСТ

6

55

ПП ДПС

ДВАДЕСЕТ

20

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

ТРИ

3

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва: 

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

43

 ПП ГЕРБ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 Ервин Енвер Хасан

 Шинка Събинова Шопова

 Джейлян Джемал Мехмед

 Гюнай Али Сали

Тунджай Фахри Исмаил

Рилко Сашев Илиев

Валя Венциславова Крумова

Кемал Джемил Мехмед

Боян Митков Максимов

Зеки Неджахтин Исмаил

Емил Асенов Делиев

Неврие Сами Али

Ирина Стефанова Караиванова

Нурие Сали Емурла

Снежана Антонова Караиванова

Вилдан Валехтин Дурали

Синем Гюнай Мустафа

Димитийка Стефанова Илиева

Дениз Исмет Юсуф

Еркан Мустафа Ферад

Метин Мехмед Мюмюн

Турхан Рефик  Алиосман

Халил Реджебов Юсеинов

Николай Асенов  Аргатов

Метин Мехмед Юмер

Мустафа Адил Сюлейман

Беркант Рамадан Исмаил

Радомир Красимиров Гогов

Рамадан Исмаил Юзеир

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

353

153

66

25

38

33

46

44

10

9

24

2

0

4

22

3

1

7

1

0

10

0

24

13

1

0

0

0

0

52

 ПП ДОСТ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Лютви Мюмюн Якуб

Жулиета Емилова Бакалова

Исмет Иляз Гюлюстан

Сабри Сали Али

Реджеб Хюмет Юмер

Иляз Назми Халил

Месут Мустафа Мустафа

Самир Мехмед Местан

Джахид Рамадан Сюлейман

Фахри Байрам Исмаил

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

134

0

2

1

0

0

0

0

0

1

 55

 Движение за права и свободи-ДПС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 Сейфи Сабри Мехмедали

Мюмюн Ахмед Кабул

Неджми Муса Мюмюн

Шабан Реджеб Хасан

Фирдес Рашид Мехмед

Ергин Шенол Алиосман

Ерджан Юмер Ахмед

Дурмуш Мюмюн Хасан

Осман Расим Сали

Сами Мехмед Мехмед

Севги Юсеин Мустафа

Севгин Тунджер Юсеин

Юсеин Мюмюн Сали

Хидает Диет Мехмед

Ерол Хасан Юмер

ЙЪЛМАЗ РУФАТ КАМБЕР

АХМЕД НАЗИМ МЕХМЕДАЛИ

РОСЕН САШЕВ КИЧУКОВ

Осман Юсеин Осман

Вергюл Юсеин Юсеин

Шабан Мюмюн Хасан

Ахмед Фахри Кехая

Сабри Сали Юсеин

Салимехмед Мюмюн Хасан

Хасан Сюлейман Мурад

Бюлент Али Идриз

Баръш Мехмед Мустафа

Касим Ибрям Бекир

Мюджафетин Мурад Махмуд

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

2550

5

5

3

4

12

7

15

5

3

43

3

5

4

6

0

4

0

7

66

0

29

4

1

8

0

0

0

1

 56

 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

 Ясен Илиянов Устренски

Радко Георгиев Аргатов

Ваня Димитрова Петкова

Митко Славчев Кисьов

Тодорка Стоянова Господинова

А

А

Б

Б

Б

 

 

 113

16

3

6

5

 64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 Асен Митев Славов

Шенол Адем Халил

ШУКРИ МЕХМЕД ЮСЕИН

Сабаитдин Халибрям Мехмед

Емине Рафет Халил

Ерай Кязим Осман

Пламен Райчев Димитров

ЛЕЙЛЯ МЕХМЕД МЕХМЕД

Мустафа Салиф Хасан

Севинч Зихни Емурла

Фикрет Реджеб Юсеин

Севгинар Бекир Мехмед

Билгин Сами Мюмюн

Мария Младенова Митева

Нури Шабан Халибрям

Яшар Местан Емин

Стефан Младенов Белев

 

 

 

 

 

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

53

44

27

12

21

15

3

15

16

16

8

7

2

1

2

1

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България,ДСБ,Зелено движение)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Алиосман Яшар Алиосман

Юри Митков Младенов

Мехмед Сали Давуд

Веселин Петков Лафчиев

Бейхан Сали Хасан

Мохамед Али Сюлейман

Али Мехмед Алиосман

А

А

А

Б

Б

Б

Б

46

12

5

0

1

0

1

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Асен Митев Славов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

XXXXXXXXXX

2.АХМЕД НАЗИМ МЕХМЕДАЛИ

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

3.Вергюл Юсеин Юсеин

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

4.Гюнай Али Сали

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

5.Джейлян Джемал Мехмед

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

6.Дурмуш Мюмюн Хасан

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

7.Ервин Енвер Хасан

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

8.Ергин Шенол Алиосман

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

9.Ерджан Юмер Мехмед

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

10.Ерол Хасан Юмер

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

11.ЙЪЛМАЗ РУФАТ КАМБЕР

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

12.Мюмюн Ахмед Кабул

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

13.Неджми Муса Мюмюн

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

14.Осман Расим Сали

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

15.Осман Юсеин Осман

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

16.Рилко Сашев Илиев

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

17.РОСЕН САШЕВ КИЧУКОВ

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

18.Сами Мехмед Мехмед

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

19.Севги Юсеин Мустафа

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

20.Севгин Тунджер Юсеин

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

21.Сейфи Сабри Мехмедали

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

22.Тунджай Фахри Исмаил

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

23.Фирдес Рашид Мехмед

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

24.Хидает Диет Мехмед

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

25.Шабан Реджеб Хасан

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

26.Шенол Адем Халил

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

XXXXXXXXXX

27.Шинка Събенова Шопова

ПП ГЕРБ

XXXXXXXXXX

28.Шукри Мехмед Юсеин

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

XXXXXXXXXX

29.Юсеин Мюмюн Сали

Движение за права и свободи-ДПС

XXXXXXXXXX

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: Няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА МИТКОВА ХАДЖИЕВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЕЛКЪЗ НАИМ АЛИМ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА БЕРБЕРСКА

СЕКРЕТАР: ЕРГИН ШЕВКЕТ ЮСЕИН

ЧЛЕНОВЕ: ХАФИЗЕ БАХРИ ОСМАН, СВЕТЛА АТАНАСОВА СТОЯНОВА-ТЕНЕВА, ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ОРЕШКОВ, ГЮРАЙ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН, ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ БЕЛЕВ, ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА РАЙЧЕВА, ДЕЧКА ХРИСТОВА АНДРЕВА, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ТОДОР МИНЧЕВ МИНЧЕВ

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

 

 

 

 

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

 

Председател: Ангелина Миткова Хаджиева

Секретар: Ергин Шевкет Юсеин

* Публикувано на 28.10.2019 в 21:10 часа

 

Председател: Ангелина Миткова Хаджиева

Секретар: Ергин Шевкет Юсеин

* Публикувано на 29.10.2019 в 10:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 141 / 14.11.2019

  относно: Предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на общинска администрация

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на следващ от съответната кандидатска листа

 • № 139 / 01.11.2019

  относно: Допълване на Решение № 136-МИ от 28.10.2019г.

всички решения